Žodynas

Su lytimi, translytiškumu, tranzicija ir LGBTQ+ bendruomene yra daugybė susijusių, tačiau galbūt ne visoms/visiems žinomų terminų. Šiame straipsnyje norime juos išvardinti ir paaiškinti. Taip pat pilka teksto spalva pridedame ir angliškus šių terminų atitikmenis.

Su lytimi susiję terminai

Lytis, priskirta gimus

Assigned gender at birth, AGAB

Taip apibūdinama lytis, kuri yra priskiriama dar negimusiam arba ką tik gimusiam vaikui. Įprastai lytis priskiriama remiantis genitalijų struktūra ar atliekant genetinius tyrimus.

Lyties/lytinė tapatybė

Gender identity

Lyties tapatybė apibūdina unikalų kiekvieno asmens lyties pojūtį bei su tuo susijusį savęs (ne)priskyrimą tam tikrai lyčiai. Lytinė tapatybė nebūtinai atitinka lytį, kuri buvo priskirta gimus.

Lyties tapatybę turi visi žmonės – tiek translyčiai, tiek cislyčiai. Cislyčių asmenų atveju jų tapatybė atitinka jų gimus priskirtą lytį, translyčių – ne.

Lyties tapatybė egzistuoja šalia seksualinės orientacijos, translytiškumas nėra seksualinio potraukio rūšis. Yra cislyčių heteroseksualių asmenų, yra translyčių heteroseksualių asmenų, tai galioja ir homoseksualumui, biseksualumui, panseksualumui, aseksualumui ir kitiems.

Cislytis asmuo

Cisgender person, cis person

Asmuo, kurio lytinė tapatybė atitinka lytį, kuri jam buvo priskirta gimus.

Translytis asmuo

Transgender person, trans person

Asmuo, kurio lytinė tapatybė neatitinka lyties, kuri jam buvo priskirta gimus.

Translytis vyras

Transgender man, trans man

Vyras, kuriam gimus buvo priskirta moteriška lytis.

Translytė moteris

Transgender woman, trans woman

Moteris, kuriai gimus buvo priskirta vyriška lytis.

Binarinė/dvinarė lyčių sistema, binarinės lytys

Gender binary, binary genders

Binarinė lyčių sistema pasižymi lyčių skirstymu į dvi atskiras, tarpusavyje „priešingas“ binarines – vyro ir moters – lyties kategorijas. Šis skirstymas gali atsispindėti teisinėje sistemoje bei socialiniame ir kultūriniame lygmenyje. Ši sistema dažnai nulemia įvairius lūkesčius žmonių elgesiui – pavyzdžiui, tikimasi, kad žmogus, kuriam gimus priskirta vyriška lytis, būtinai pasižymės griežtai vyriška lytine tapatybe ir lyties išraiška.

Biologinė lytis

Biological sex

Biologinė lytis yra tam tikrų kūno požymių (reprodukcinių ir lytinių organų), dominuojančių lytinių hormonų ir jų sąlygojamų antrinių lytinių charakteristikų, lytinių chromosomų visuma. Dažnai daroma prielaida, kad žmogaus biologinė lytis atitinka visus lyties, priskirtos gimus, tipinius požymius. Pavyzdžiui, numanoma, kad žmogus, kuriam priskirta vyriška lytis, turi vyriškus reprodukcinius ir lytinius organus, testosterono sąlygojamas antrines lytines charakteristikas ir XY lytines chromosomas.

Antrinės lytinės charakteristikos

Secondary sex characteristics

Bruožai, tipiškai pasireiškiantys žmonėms dėl lytinių hormonų poveikio. Antrinės lytinės charakteristikos yra lyties požymiai, tiesiogiai nesantys reprodukcinės sistemos dalimi, pavyzdžiui, kūno plaukuotumas, balso tembras, kūno sudėjimas.

Interlytis žmogus

Intersex person

Interlyčiais laikomi tokie žmonės, kurių vienas ar daugiau biologinės lyties požymių neatitinka griežtos vyro ar moters kategorijos. Interlyčiams žmonėms gimus, jiems paprastai priskiriama viena iš binarinių lyčių, kuri nebūtinai atitinka interlyčio žmogaus lytinę tapatybę.

Nebinarinės lyties/tapatybės žmogus

Non-binary person

Žmogus, kurio lytinė tapatybė neatitinka nei vienos griežtai binarinės – vyro ar moters – kategorijos. Tai yra plati kategorija, apimanti daugybę įvairių tapatybių, kurios yra už griežtai apibrėžtos dvinarės/binarinės (vyriškos ir moteriškos) lyties sistemos ribų. Pagal apibrėžimą, nebinarinių lyties tapatybių žmonės yra translyčiai, tačiau kai kurie nebinarinės lyties žmonės laiko save translyčiais žmonėmis, kai kurie – ne.

Lyties raiška

Gender expression

Įvairūs būdai/veiksmai, kuriais žmonės išoriškai išreiškia/atspindi savo lytį. Lyties raiška apima, pavyzdžiui, tam tikrų įvardžių vartojimą, dėvimus drabužius bei aksesuarus, šukuoseną, manieras ir t.t.

Moteriškumas ir vyriškumas

Femininity and masculinity

Vyriškumas ir moteriškumas apima visuomenėje susiformavusias nuostatas, pagal kurias nusakoma, koks elgesys ir lyties raiška turi būti būdingi vyrams ir moterims. Šios nuostatos priklauso nuo socialinių, istorinių, kultūrinių faktorių ir yra kintamos.

Prie lyties nesitaikantys žmonės

Gender non-conforming people

Žmonės, kurių lyties raiška neatitinka tokios, kuri yra laikoma tipine jų lytinei tapatybei. Pavyzdžiui, žmogus, kurio lytinė tapatybė yra vyriška, dėvintis ryškų makiažą, kuris įprastai siejamas su moteriška lytine raiška. Tiek cislyčiai, tiek translyčiai žmonės gali nesitaikyti prie lyties išraiškos stereotipų.

Su tranzicija susiję terminai

Tranzicija

Transition

Veiksmai/procesas, kuriais siekiama, kad žmogaus kūnas ir/ar lyties raiška labiau atitiktų jos/o lyties tapatybę. Tranzicija gali būti skirstoma į socialinę, teisinę ir medicininę. Socialinė tranzicija apima, pavyzdžiui, prisistatymą nauju vardu ir įvardžiais, rengimąsi kitais rūbais. Teisinė tranzicija apima žmogaus duomenų keitimą asmens dokumentuose. Medicininė tranzicija apima pakaitinę hormonų terapiją ir lytį patvirtinančias procedūras.

Kiekvieno translyčio žmogaus tranzicija yra skirtinga – kiekvienas translytis žmogus nusprendžia, kokie tranzicijos veiksmai yra reikalingi ir norimi.

Lyties disforija

Gender dysphoria

Įvairūs nemalonūs jausmai, kurie gali būti patiriami žmonių, kurių lytis, priskirta gimus, neatitinka jų lytinės tapatybės. Šis nepatogumas gali būti jaučiamas dėl lytinės tapatybės neatitinkančių lyties charakteristikų, ar dėl žmogaus lytinės tapatybės nepripažinimo socialinėje aplinkoje arba asmens dokumentuose.

Pakaitinė hormonų terapija

Hormone replacement therapy, HRT

Lytinę tapatybę atitinkančių lytinių hormonų vartojimas, siekiant įgauti tam tikras antrines lytines charakteristikas. Priklausomai nuo to, kokie požymiai yra norimi, tai gali būti testosteronas ar estrogenas, progesteronas, anti-androgenai.

Lytį patvirtinančios operacijos

Gender confirmation surgeries, gender affirming surgeries

Medicininės procedūros, kurių tikslas – žmogaus lytinės tapatybės patvirtinimas. Jomis suteikiamos norimos lytinės charakteristikos. Šias procedūras apima, pavyzdžiui, krūtinės padidinimas ar sumažinimas, veido plastinės operacijos, plaukų šalinimas, balso stygų operacija, reprodukcinių ir lytinių organų pritaikymas prie lytinės tapatybės. Lytį patvirtinančios procedūros gali būti atliekamos tiek translyčiams, tiek cislyčiams žmonėms.

Lyties terapija

Gender therapy

Tai terapijos šaka, siekianti padėti žmonėms, kurie turi klausimų dėl savo lyties ar siekia tranzicijos. Lyties terapijos tikslas – suteikti translyčiams ir savo lytį kvestionuojantiems žmonėms reikalingą informaciją ir pagalbą.

Pasirinktas vardas

Chosen name

Translyčio žmogaus pasirinktas vardas, atitinkantis jo lytinę tapatybę. Translyčiams žmonėms anksčiau suteikti vardai dažnai neatitinka jų lyties, todėl pasirenkami nauji. Tai gali būti arba labiau tinkanti to paties vardo forma (pavyzdžiui, su pakeista vardo galūne), arba visiškai naujas vardas.

Lyties neatitinkanti/nepaisanti kalba

Misgendering

Kreipimasis į žmogų ar žmogaus įvardijimas įvardžiais ar kitais žodžiais, neatitinkančiais žmogaus lytinės tapatybės. Tai gali būti piktybinis veiksmas, kuriuo siekiama atmesti translyčio žmogaus lytinę tapatybę arba nepiktybinis veiksmas, kai translyčio žmogaus atžvilgiu vartojama lyties neatitinkanti kalba todėl, kad  translytis žmogus nėra atsiskleidęs ir apie jo lytinę tapatybę nėra žinoma.

Deadname’inimas (nėra įsitvirtinusio lietuviško atitikmens, siūlomi tokie: negyvavardinimas, pravardinimas, senvardžiavimas ir pan.)

Deadnaming

Translyčio žmogaus senojo vardo, priskirto jam gimus, vartojimas. Kaip ir lyties neatitinkanti kalba, tai gali būti piktybinis veiksmas, atsisakant pripažinti translyčio žmogaus lytį, arba nepiktybinis veiksmas, kai nėra žinoma apie translyčio žmogaus pasirinktą vardą.

Balso treniruotės

Voice training

Siekiant priartinti savo balsą prie lytinės tapatybės translyčiai žmonės pasitelkia balso treniruotes.
Translytės moterys treniruoja savo balsą būti aukštesniu, lengvesniu, labiau moterišku.
Translyčiai vyrai treniruoja savo balsą būti žemesniu, tvirtesniu. Taip pat translyčiams vyrams dėl didesnės testosterono koncentracijos balsas lužta ir pažemėja pakaitinės hormonų terapijos metu.

Su LGBTQ+ bendruomene susiję terminai

Seksualinė orientacija

Sexual orientation

Terminas apibūdinantis žmogaus jaučiamą romantinį ir/ar seksualinį potraukį. Heteroseksualius žmones traukia jiems priešinga binarinė lytis. Gėjai yra vyrai, jaučiantys trauką vyrams (kai kurie nebinarinių tapatybių žmonės taip pat gali būti gėjai). Lesbietės yra moterys, jaučiančios trauką moterims (kai kurios/kurie nebinarinių tapatybių žmonės taip pat gali būti lesbietės). Biseksualūs žmones gali jausti trauką tiek tos pačios, tiek kitų lyčių žmonėms. Aseksualūs žmonės nejaučia seksualinio potraukio. Queer žmonių seksualinė orientacija neatitinka griežtų ribų ir yra apibrėžiama įvairiai.

Seksualinę orientaciją apibūdinantys terminai galioja tiek translyčiams, tiek cislyčiams žmonėms. Taigi, translytis vyras, jaučiantis trauką moterims, yra lygiai taip pat heteroseksualus, kaip ir moterims trauką jaučiantis cislytis vyras.

LGBTQ+ bendruomenė

LGBTQ+ community

LGBTQ+ bendruomenę sudaro žmonės, kurie nėra heteroseksualūs ir/ar cislyčiai. Šis trumpinys sudarytas iš žodžių lesbietė, gėjus, biseksualus/i, translytis/ė ir queer, o trumpinio gale esantis pliusas yra nuorodą į daugybės kitų tapatybių buvimą šioje bendruomenėje. Trumpinyje esanti raidė Q taip pat gali reikšti kvestionuojantis (angl. questioning).

Kreivas(-a)

Queer

Terminas queer apima visus žmones, kurie nėra heteroseksualūs ir/ar cislyčiai. Šis žodis, kurio originali reikšmė keistas ar neįprastas, istoriškai buvo vartojamas siekiant pamenkinti neheteroseksualius ir necislyčius asmenis. Nors kai kurie asmenys vis dar vartoja šį žodį menkinančiame kontekste, nemaža dalis LGBTQ+ bendruomenės narių atsiėmė šį žodį ir vartoja jį savo tapatybėms nusakyti. Kita vertus, dalis LGBTQ+ bendruomenės nariai vis dar laiko šį žodį menkinančiu, ypač, kai jis vartojamas žmonių, kurie nėra LGBTQ+.

Atsiskleidimas

Coming out

Atsiskleidimas – neheteroseksualios seksualinės orientacijos ir/ar necislytės lytinės tapatybės įvardijimas kitiems žmonėms.

Prievartinis atskleidimas

Outing

Savavališku/prievartiniu atskleidimu laikomas toks veiksmas, kuomet žmogaus lytinė tapatybė ar seksualinė orientacija yra kito žmogaus atskleidžiama be jo leidimo ar žinios.

Savavališkas atskleidimas yra neigiamas veiksmas, galintis turėti neigiamų pasekmių žmogui, kurio lytinė tapatybė ar seksualinė orientacija yra atskleidžiama. Seksualinė orientacija bei lytinė tapatybė yra privati informacija, kuria dalintis negalima be žmogaus sutikimo.

Drag pasirodymai

Drag performances, drag show, drag queens, drag kings

Pramogos forma, kai atlikėjai įkūnija moteris ar vyrus, nepriklausomai nuo atlikėjo/s lytinės tapatybės. Tai apima muzikinius pasirodymus, komediją, bendravimą su publika. Drag atlikėjams jų personos yra veikėjai, nebūtinai susiję su jų lytine tapatybe.

Persirenginėtojas(-a)

Cross-dressing, cross-dresser

Žmogus, persirengiantis ne savo lyčiai būdingais drabužiais. Tai būna atliekama pramogai, religiniais tikslais ar seksualiniam pasitenkinimui, tačiau nėra susiję su lytine tapatybe. Tai gali būti vienas būdų trans žmonėms tyrinėti savo lytį prieš ją iki galo atrandant. Svarbu paminėti, kad translyčiai žmonės nėra persirenginėtojai.

Radikalusis trans-atskiriantis feminizmas ir lyties kritikai

Trans-exclusionary radical feminism (TERF), gender critical

Feminizmo atšaka, pasisakanti prieš translyčių moterų laikymą moterimis ir translyčių vyrų laikymą vyrais. Ši feminizmo atšaka yra priešiška translyčių žmonių savirealizacijai.

Lyties kritikai teigia, jog žmogaus lytis yra nulemta biologinių faktorių, nustatoma gimstant ir yra nekintanti. Lyties kritikai atmeta lytinės tapatybės sąvoką teigdami, kad egzistuoja tik binarinės biologinės lytys.

Nevartotini terminai ir frazės

Transseksualas, transeksualai

Transsexual, transexuals
Keistina į: translytis žmogus

Tai pasenęs terminas kilęs iš medicinos ir psichologijos sričių. Istoriškai šis terminas apibūdino translyčius žmones, kuriems yra atliktos lytį patvirtinančios operacijos. Šis terminas nėra tikslus, nes ne visi translyčiai žmonės nusprendžia atlikti šias operacijas, o buvimas translyčiu apima ne tik medicininius, bet ir socialinius, psichologinius bei teisinius aspektus. Taigi, terminas translytis tiksliau apibūdina žmones, kurių lytinė tapatybė neatitinka lyties, priskirtos gimus.

Šis terminas istoriškai problematiškas, nes neturintys „transseksualumo“ diagnozės žmonės buvo nurašomi į „transvestitizmą“ ir „fetišizmą“ ir jiems nebuvo leidžiama vykdyti jokių tranzicijos žingsnių. Norint gauti diagnozę reikėjo išreikšti stiprų norą atlikti lytį patvirtinančias operacijas (seniau vadintas „lyties keitimo“ operacijomis), nors tai nėra dalykas, kurio nori ar turi norėti išskirtinai visi translyčiai žmonės.

Per paskutinius 8-10 metų medikai pagaliau po truputį prieina prie išvados, jog tai nėra liga. Ir tarp jų, ir tarp trans žmonių „transseksualumas“ dabar labai aiškiai asocijuojasi su neteisinga kategorizacija į „Seksualiniai ir elgesio sutrikimai“ pagal seną TLK-10. Jau turime TLK-11, kuriame „Conditions related to sexual health (būklės, susijusios su seksualine sveikata)“ kategorijoje egzistuoja „gender incongruence (lytinis netapatumas)“. Kartu su tuo atėjo ir reikšmingi pokyčiai suvokime, kokių sveikatos priežiūros paslaugų mums reikia ir kokių ne.

Terminas tinkamas tik tuo atveju, jei pats žmogus, apie kurį kalbate, vartoja terminą transeksualas, kai apibūdina save. Kitais atvejais šio termino dėrėtų vengti.

Kalbant apie translyčius žmones, terminą translytis reikėtų vartoti kaip būdvardį.

Gimęs(-usi) vyru ar moterimi, biologinis vyras ar moteris

Born a man or a woman, biological male or female
Keistina į: translytis vyras, translytė moteris

Šios ir panašios frazės kyla iš klaidingos prielaidos, kad žmogaus lytinė tapatybė būtinai sutampa su lytimi, priskirta gimus, ir dažnai vartojamos siekiant klaidingai teigti, kad translyčiai žmonės nėra tos lyties, kuri atitinka jų lytinę tapatybę.

Nebent žmogus, apie kurį kalbate, pats apibūdina save kaip buvusį kitos lyties ar esantį tam tikros biologinės lyties, tokių frazių derėtų vengti. Būdvardžių cislytis ir translytis turėtų pakakti, norint apibūdinti sąryšį tarp žmogaus lytinės tapatybės ir lyties, priskirtos gimus.

Laiko save vyru ar moterimi/ identifikuojasi kaip vyras ar moteris

Considers themselves or identifies as a man or a woman
Keistina į: yra (trans) vyras, yra (trans) moteris

Šios ir panašios frazės yra vengtinos, nes sudaro įspūdį, kad translyčių žmonių tapatybės yra tik pasirinkimai ar net apgaulė. Kaip ir cislyčiai žmonės, translyčiai žmones tiesiog yra tos lyties, kuri atitinka jų lytinę tapatybę.

Kadangi kalbant apie cislyčius žmones nesakoma, kad jie identifikuoja save kaip vyrus ar moteris, taip neturėtų būti kalbama ir apie translyčius žmones.

Lyties keitimo operacija

Sex-change operation
Keistina į: tranzicija

Šio termino vartojimas dažnai sudaro įspūdį, kad žmogaus tranzicija yra pripažįstama tik tada, kai jam yra atliktos chirurginės operacijos. Tai yra klaidinga nuostata, nes kiekvienas translytis žmogus nusprendžia, kokie tranzicijos veiksmai yra reikalingi, ir chirurginės operacijos nebūtinai yra translyčio žmogaus tranzicijos dalis.

Kalbant apie translyčio žmogaus tranziciją, geriausia ją taip ir įvardyti. Esant poreikiui detalizuoti, geriau vartoti terminus pakaitinė hormonų terapija ar lytį patvirtinančios procedūros.

Lyties ideologija, trans ideologija, (trans)genderizmas

Gender ideology, trans ideology, transgenderism

Šie terminai yra vartojami ne translyčių žmonių bendruomenės, o translyčiams žmonėms priešiškų asmenų, siekiančių nužmoginti ir sumenkinti translyčius žmones.

Translyčių žmonių prilyginimo ideologijai reikėtų griežtai vengti. Derėtų kalbėti apie pačius translyčius žmones ir jų lygių teisių užtikrinimą.

„Tikrasis“ vardas

‘Real’ name

Klausiant translyčio žmogaus, koks yra jo/jos „tikrasis“ vardas, turint omenyje vardą, žmogui skirtą gimus, sudaromas klaidingas įspūdis, kad jų vardas ir kartu lytinė tapatybė yra apgaulė.

Vardas, kuris translyčiui žmogui priskirtas gimus, yra translyčio žmogaus privatūs asmens duomenys. Užklausų apie šią informaciją derėtų vengti, o jei ši informacija jums žinoma, jos reikėtų neskleisti.

Šaltiniai

  1. Terminų sąrašas: translytiškumas.  <https://www.glaad.org/reference/trans-terms>
  2. Terminų sąrašas: LGBTQ. <https://www.glaad.org/reference/terms>
  3. Translytiškumo žodynėlis: terminai, kuriuos galite išmokti. <https://www.yalemedicine.org/news/transgender-guide-terms-you-can-learn>
  4. Translytis ar ‘transseksualus’. <https://www.medicalnewstoday.com/articles/transgender-vs-transexual>