Rugsėjo 23 – biseksualių asmenų matomumo diena

Kiekvienais metais rugsėjo 23 diena ir savaitė, į kurią ši diena patenka, yra skiriama biseksualiems žmonėms. Biseksualūs žmonės jaučia (nebūtinai vienoda proporcija) potraukį skirtingų lyčių žmonėms. Šiandien švenčiamas jų tapatybės atsiskleidimas ir atkreipiamas ypatingas dėmesys į iššūkius, susijusius su visuomenėje vyraujančia bifobija.

Šia proga dalinamės ištrauka iš 1990-aisiais metais išleisto ‘Biseksualumo Manifesto’:

“Biseksualumas yra atskira, taki tapatybė. Nedarykite prielaidos, kad biseksualumas yra savaime binarinis ar duogamiškas: kad mes turime ‘dvi’ puses ar turime tuo pat metu turėti santykius su abiejų lyčių žmonėmis, kad pasiektume savirealizaciją. Išvis, nedarykite prielaidos, kad yra tik dvi lytys. Nepainiokite mūsų seksualinio takumo su pasimetimu, neatsakingumu ar nesugebėjimu įsipareigoti. Nesulyginkite seksualinio aktyvumo, neištikimybės ar nesaugaus seksualinio elgesio su biseksualumu. Tai yra savybės žmonių, o ne seksualinių orientacijų. Neturėtume daryti jokių prielaidų apie niekieno seksualinę orientaciją, įskaitant ir savo.”

Net LGBTQ+ bendruomenėje biseksualūs žmonės ne visada sulaukia pilnavertiško palaikymo. Biseksualių žmonių matomumo diena – gera proga skirti daugiau laiko išklausyti ir suprasti biseksualias/ius biseksualias/ius savo bendruomenių nares/ius, jų tapatybes, sunkumus, su kuriais jie/jos susiduria, ir pasidžiaugti pergalėmis kovojant už savo teises, pripažinimą ir meilę.

Linkime visiems/oms laimingos bi žmonių matomumo dienos!