Kaip prisijungti?

Jei Tau svarbios trans žmonių teisės ir nori prisijungti prie trans žmonių ir mus palaikančių bendruomenės, esi labai laukiama/s Trans Autonomijoje.

Čia laukiami visų lytinių tapatybių ar lyties raiškos žmonės – trans, nekonformistinės lyties išraiškos, savo tapatybės ieškantys žmonės, trans žmones palaikantys cis žmonės, ir kitos/i.

Norime kartu burtis į bendruomenę, kurioje galėtume lengviau vieni kitas/us palaikyti ir būti geriau girdimi savo pačių teisių klausimais.

Tapdama/s nare/iu galėsi aktyviai prisidėti prie asociacijos gyvavimo ir veiklų, dalyvauti asociacijos susitikimuose, sprendimų priėmime, visuotiniame susirinkime ir t.t.

🔹 Kaip prisijungti prie Trans Autonomijos?

Asociacijos nariais gali tapti visos/i, sutinkantys/čios su asociacijos principais ir sumokėję nario mokestį. Užpildyk narystės formą ir lauk mūsų laiško su tolesne informacija.

Nustatytas narystės mokestis – 10 eur metams, arba 1 eur/mėn. Jei nori ar gali, be abejo, gali pervesti ir didesnę sumą. Norime, kad asociacija būtų visoms/iems prieinama, nepaisant finansinės situacijos, ir kiekviena/s prisidėtų pagal galimybes. Jei dėl tam tikrų priežasčių šiuo metu negali pervesti nario mokesčio, pranešk mums apie savo situaciją.

Surinktas nario mokestis padės asociacijai išsilaikyti – apmokėti buhalterines ir kitas išlaidas, paremti asociacijos nares/ius, kuriems/ioms reikalinga finansinė parama dėl tranzicijos ar kitų priežasčių, organizuoti veiklas ir tt.

🔹 Kaip ir kur pervesti nario mokestį:
Gavėjas: Asociacija Trans Autonomija
Banko sąskaita: LT677300010170748532
Paskirtis: nario mokestis [nurodyk ir laikotarpį – metus ar mėnesius, už kuriuos moki]