Dokumentai ir nuorodos

Įsakymas dėl lyties tapatumo sutrikimo (transseksualumo) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a824f0f0141711edb4cae1b158f98ea5

Įsakymu aprašoma tvarka, kuria suteikiama translytiškumo diagnozė, medicininė pagalba translyčiams asmenims.

Įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. Gegužės 15 d. Įsakymo nr. V-362 „dėl diplomų, diplomų priedėlių ir studijų pažymėjimų blankų privalomosios formos rengimo, gamybos, apskaitos, registracijos ir Išdavimo tvarkos aprašo ir diplomo priedėlio pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fd1f2f50c5c511ea997c9ee767e856b4

Dokumentas svarbus asmenims, kurie nori pasikeisti savo vardą diplomuose.